Spring til indhold

Professionel vognmand siden 1936

Sand og grus

Salg af sand og grus fra egen
grusgrav.
Levering af
Sand - Grus -Ler

Vognmandskørsel

Vi tilbyder kørsel med 4 akslet forvogne med kærre, samt 2 og 3 akslet tipsættevogne

Blokvognskørsel

Maskintransport med
5 akslet blokvogn
op til 50 tons

Entreprenørarbejde

Udgravning - flytning af materialer med
Gravemaskine - Gummiged - Dumper - Dozer